Business-Engineers

met vertrouwen naar de cloud

to BE or not to BE

Business-Engineers maakt de mogelijkheden van cloud-diensten voor uw organisatie zichtbaar en toegankelijk. Bij de overstap naar nieuwe IT-systemen en/of cloud computing bieden wij u onafhankelijk advies en praktische ondersteuning.

Cloud-strategie en beleid

opstellen en uitvoeren van migratiebeleid

Inkoopondersteuning

objectieve ondersteuning bij inkoop/aanbesteding

Sparring en advies

uw vaste IT-criticus en sparringpartner

Over Business-Engineers

Ons doel

Business-Engineers heeft als doel organisaties succesvoller en toekomstbestendiger te maken, door de juiste inzet van IT en cloud services. Wij hebben de kennis, ervaring en het inlevingsvermogen in huis om u te helpen bij (migratie)vraagstukken rond IT- en cloud strategie. Om u optimaal van dienst te zijn, werken wij desgewenst samen met partijen en specialisten uit uw en ons eigen netwerk.

Hinke de Jager

Business-Engineers founder Hinke de Jager heeft ruim 20 jaar ervaring als ondernemer in de automatisering en hostingservices. Een no-nonsense adviseur met hands-on mentaliteit en een frisse blik. Hinke werkt graag met techniek én mensen om de mogelijkheden die het werken in de cloud biedt voor een ieder begrijpelijk en bereikbaar te maken.

Waar u op kunt rekenen

Business-Engineers behartigt uw belangen
volledig onafhankelijk van leveranciers
praktisch, hands on en mensgericht
meer dan 20 jaar ervaring in IT & cloud services
sparringpartner op (management)niveau

Diensten

Wat wij doen.

Waar wij sterk in zijn.

Waarmee wij u helpen.

Cloud-strategie en beleid

Overweegt u een overstap naar nieuwe IT-systemen? Wilt u de transitie maken naar cloud services? Business-Engineers helpt u bij het opstellen en uitvoeren van praktisch migratiebeleid. Wij hebben als cloudstrategie consultants geen enkel leverend belang en denken objectief mee over de mogelijkheden.

Inkoopondersteuning

Met ruim 20 jaar kennis en ervaring kunnen wij u flink wat geld (en kopzorgen) besparen bij aanbesteding en inkoop van cloud-diensten. Onze procurement service start vaak met een inventarisatie, het opstellen van een programma van eisen en een request for quotation (RFQ). Volgens een vaste methodiek krijgt een selectie van aanbieders de kans een voorstel te presenteren. Het uitvoeren van een pakket-selectie of onderzoek naar cloud services behoort ook tot de mogelijkheden.

Sparring en advies

U kunt Business-Engineers ook inhuren als uw vaste objectieve IT-criticus. Een kritische sparringpartner, met verstand van ondernemen en organisatiestructuren. Iemand die goed voorbereid en met kennis van uw branche en organisatie meedenkt over IT & cloud-gerelateerde kwesties. Naast, of samen met uw vaste IT-leverancier(s).

Onze aanpak

Hoe wij werken

In een (kosteloos) verkennend gesprek kijken we wat uw wensen en verwachtingen zijn. We bespreken de uitgangssituatie van uw organisatie, uw toekomstvisie en de mogelijke knelpunten op IT-gebied.

Op basis van dit gesprek doet Business-Engineers een voorstel waarin we de verwachte werkzaamheden, een tijdsbegroting en onze kosten vermelden en toelichten. In een vervolggesprek stemmen we met elkaar af wie welke werkzaamheden gaat uitvoeren. Het is soms ook mogelijk dat een deel van de werkzaamheden onder onze regie wordt uitgevoerd door uw eigen medewerker(s).

Voor wie wij werken

Business-Engineers werkt voor opdrachtgevers bij wie de IT-systemen niet de primaire dienstverlening betreffen, maar wel steeds meer onderdeel van het de dagelijkse werkzaamheden en het proces zijn. We hebben veel ervaring in onder meer de zorgsector, accountancy en zakelijke dienstverlening.

Cloud strategie

Waar moet u aan denken bij een transitie naar de cloud? Wat betekent dit op termijn voor de interne organisatie, en hoe houdt u de kosten in de hand? Business-Engineers hanteert het negen- punten-framework bij het opstellen en uitvoeren van het beleid.
Organisatie
Cloud-oplossingen hebben zich bewezen als een duurzame, stabiele en kosteneffectieve oplossing voor bedrijfsapplicaties en bedrijfsdata. Veelal betekent het, dat na een cloud-transitie er minder hands-on werk uitgevoerd hoeft te worden door ‘de afdeling IT’.

De toegevoegde waarde van de IT-afdeling zal meer en meer moeten worden gezocht op het vlak van informatieregisseur en het bewaken en aansturen van de diverse cloud-leveranciers. De afdeling zal zich ook bekwamen in de rollen als: deployment management, integratie-architect, functioneel applicatiebeheerder of contract manager?

Op gebied van business-development biedt de cloud nieuwe kansen. Met de komst van de cloud behoort het opzetten van een netwerkgeoriënteerde organisatie tot de mogelijkheden. Het traditionele keten denken wordt doorbroken en steeds meer organisaties maken van elkaars diensten gebruik. Dit ondersteund middels cloud-technologie.

Inkoop
Het vergelijken van verschillende aanbieders is niet eenvoudig omdat prijzen vrijwel allemaal anders zijn opgebouwd. Het doorgronden van de aangeboden diensten is een complexe puzzel, waarbij knowhow omtrent verschillende architectuur-principes en techniek nodig zijn.

Wat zijn de Terms of Service en hoe steekt het Service Level Agreement van de aanbieder in elkaar? Hoe groot is de kans op een vendor lock-in en is er een marktconforme prijsstelling?

Business-Engineers is goed in staat om voorstellen en offertes van toeleveranciers te doorgronden, en u te wijzen op zowel de functionele als financiële risico’s. Door het stellen van de juiste vragen zullen we de potentiële leveranciers zien te bewegen tot een voorstel wat niet alleen voor hen een gunstige aanbieding is.

Beveiliging
Goede beveiliging begint bij een bewustwording van de risico’s omtrent systemen en data. Dit moet beginnen bij het management en moet doordringen tot in alle lagen van de organisatie.

De beveiliging van uw applicaties en data zal moeten worden afgedwongen middels systemen als twee factor authenticatie (2FA). Veiligheid, kosten en gebruikersgemak zijn de factoren waartussen een juiste balans moet worden gevonden.

In het kader van de continuïteit van de bedrijfsvoering moet zijn vastgelegd welke maatregelen de provider heeft genomen om de beschikbaarheid van de systemen te borgen. Leg vast hoe de back-up van de data wordt gerealiseerd, welke systemen worden gebruikt voor de toegangsbeveiliging, en waar de onderliggende data en hardware staat.

Privacy
De EU Privacy verordening (AVG) vereist dat organisaties beleid opstellen omtrent de opslag en gebruik van data. Stel een plan op voor de aanpak van dit beleid. Prioriteer, stel doelen vast en concentreer eerst op de data en activiteiten met het hoogste risico.

Data met persoonsgegevens die u opslaat moet toereikend, ter zaken dienend en niet bovenmatig zijn, en mag bijvoorbeeld niet langer bewaard worden dan noodzakelijk.

Voor iedere organisatie zal het beleid een ander invulling krijgen. De thema’s die het omvat zijn documentatieplicht, verwerkersovereenkomst, de privacy-statement, en databeveiliging.

We zien dat steeds meer Cloud providers zelf komen met aanpassingen in hun systemen die het mogelijk maken om goed om te gaan met opgeslagen data.

Kostenbeheersing
Prijs is een vaak gehoorde motivatie om over te stappen naar de cloud, maar het gebruik van clouddiensten is niet per definitie altijd goedkoper.

Hoe zit het met de prijsstelling de komende jaren, en zijn er bijvoorbeeld staffelkortingen van toepassing wanneer uw organisatie groeit en u meer diensten gaat afnemen? Veel organisaties gaan graag in zee met hun bestaande leverancier, maar juist dan moet hun aanbieding vergeleken worden met andere voorstellen. Dit om uw leverancier scherp te houden en u zekerheid te verschaffen dat ze u een marktconforme aanbieding hebben gedaan.

Kostenbeheersing heeft niet alleen met de prijsstelling van de cloud-providers te maken, maar ook met lopende kosten op de bestaande systemen. Zo kan het zijn dat het beter is een migratie voor een periode uit te stellen vanwege lopende contracten of afschrijvingen.

Exit-Strategie
Onderdeel van de strategie naar de cloud is het nadenken over, en vastleggen een exit-strategie. Een exit kan worden veroorzaakt door onvoorziene factoren als ‘end of service’ of een faillissement.

Zorg daarom dat er uitgangspunten worden gedefinieerd betreffende een mogelijke exit. Is in een onvoorzien geval de data nog benaderbaar, kunnen systemen ook ergens anders worden opgestart en wie is de eigenaar van welke licenties.

Het kan ook voorkomen dat product-features die voor u van belang zijn, in nieuwe releases van de software niet meer beschikbaar zijn. Wat is dan de strategie?

Op basis van strategische uitgangspunten zal er praktische invulling gegeven moeten worden door bijvoorbeeld het periodiek maken van een back-up en deze op de eigen locatie op te slaan.

Architectuur
Goed nadenken over de architectuur van ICT-voorzieningen voorkomt dat er ad-hoc besluiten worden genomen die achteraf niet passen bij de langere termijnstrategie van de organisatie. Deze uitgangspunten zijn niet uitsluitend technisch van aard, maar hebben ook betrekking op de informatiearchitectuur of de business-architectuur.

De ene cloud is de andere niet. Gaat u gebruik maken van een SAAS, PAAS, IAAS of nog andere oplossing? Waar liggen de verantwoordelijkheden en welke koppelvlakken levert de provider ten behoeve van de uitwisseling van data met andere systemen?

Bij gebruik van veel SAAS-oplossingen zal er gekeken worden naar multi-cloud-managementsystemen, en wordt een goed Identity Management systeem relevant.

Kwaliteit & Serviceafspraken
Bij het hoofdstuk kwaliteit gaat het niet alleen om performance en beschikbaarheid, maar bijvoorbeeld ook om schaalbaarheid van de oplossing en ondersteuning door de leverancier. Welke garanties worden vastgelegd in het SLA en wat zijn de penalty’s bij het niet behalen van de beloftes in het SLA?

Heeft de provider een communicatieplan bij calamiteiten en wat is de beschikbaarheid van de service-desk. Hoe is disaster-recovery ingeregeld en hoe is de beschikbaarheid van systemen en data na een eventuele beëindiging van de dienstverlening geregeld.

Ook uw provider zit in een transitiefase naar de cloud! Door het vragen naar deze kwaliteitsaspecten zullen zij worden gedwongen om dit allemaal te definiëren.

Het is onze overtuiging dat een professionele toeleverancier ook wordt geholpen door uw kritische vraagstelling. Ook zij willen hun diensten aan u leveren conform realistisch afgestemde uitgangspunten.

Trends
Bij het opstellen van het beleid is het ook verstandig te kijken naar de huidige trends. Wellicht zijn er trends bij die mogelijk nieuwe kansen voor u met zich meebrengen en waar nader onderzoek naar gedaan moet worden.

Het gebeurt dat cloud-diensten disruptieve veranderingen mogelijk maken. Gevestigde namen zijn verdwenen uit het veld het vervangen door spelers die gebruik maken van cloud-technologie. De Free-Record Shop is vervangen door Spotify en de winkelketen Videoland door Netflix.

Door het gebruik van IoT devices zal er een dataexplosie ontstaan waarbij niet alle data in de cloud geprocessed kan worden. Edge-computing zal complementair worden aan het gebruik van de cloud.

Machine-to-Machine communicatie gaat zijn intrede doen wat nieuwe uitdagingen met zich meebrengt. Niet alleen omtrent techniek en functionaliteit, maar ook met betrekking tot aansprakelijkheid.

Waar zitten de kansen en bedreigingen in uw branche en is er nu al te acteren op basis van de oplossingen van morgen?

Get connected

Graag gaan wij met u in gesprek. Het liefst onder het genot van een kop koffie of een glas thee. Wilt u meer over Business-Engineers weten of gewoon een keer sparren, vul dan het onderstaande contactformulier in. Bellen of mailen mag natuurlijk ook. Wij helpen u graag!

Business-Engineers

Verhulstlaan 15
3723 JP BILTHOVEN

085-1301197
info@business-engineers.nl